Archív kategorií: Vše pro práci

Úřad práce

Úřad práce České republiky řeší veškeré úkony v oblasti zaměstnanosti, nezaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele nebo vyplácení státních sociálních podpor pro nezaměstnané.

Na Úřadu práce musí být hlášena každá osoba, která není v jakémkoli zaměstnání vázána smlouvou na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr, tedy kdy zaměstnavatel neodvádí za svého zaměstnance sociální a zdravotní pojištění. V případě, že se i přes to občan nenahlásí na tento úřad, tak vzniká dluh na zdravotní pojišťovně, který může být mnohdy opravdu vysoký. Úřad práce má k dispozici několik volných pozic, které jsou k dispozici všem nezaměstnaným a to i těm, kteří nejsou na úřadu hlášeni.

Tyto pracovní pozice jsou zveřejněny nejen na vývěsce patřičných úřadů, ale i na internetových stránkách, kde naleznete mimo jiné i všechny podrobné informace o zaměstnání. Zároveň Úřad práce poskytuje nezaměstnaným rekvalifikační kurzy, které jsou k dispozici všem a jsou zpoplatněné. Tyto kurzy mohou zvýšit pravděpodobnost, že rychleji najdete zaměstnání v oboru a mnohem lepší vzdělání než je vaše vyučení. Některé kurzy jsou zdarma pro ty, kteří jsou na úřadě hlášeni již delší dobu nebo jsou jim přiděleny veřejně prospěšné práce, díky kterým mají nárok na sociální dávky, příspěvek na bydlení nebo finanční podporu v nezaměstnanosti.

Vložil Vše pro práci | Tagged , , , , | Zanechat komentář

Rekvalifikační kurzy Úřad práce

Rekvalifikační kurzy poskytuje Úřad práce již několik let a je určen výhradně pro nezaměstnané osoby. Samozřejmě je možné projít tímto kurzem i jinde, ale pracovní úřad poskytuje kurzy s výraznou slevou. Pokud se jedná o dlouhodobě nezaměstnané osoby, tak je účast na tomto kurzu samozřejmostí a za minimální poplatek.

Rekvalifikační kurzy probíhají stejně jako všechny jiné kurzy, ale jsou velice podrobné a je nutné se na ně denně připravovat, aby jste na konci kurzu dostali potřebné osvědčení o projetí kurzem, které můžete uplatnit  zaměstnání.

Kurzy jsou určeny všem a to i těm nezaměstnaným nebo nehlášeným na pracovním úřadě. Kurzy se týkají téměř všech oborů, ve kterých je nutné se toho mnoho naučit jako jsou masérské kurzy, kurzy daňové, kurz na asistentku, personalistiku nebo kurz na kosmetičku.

Výhodou kurz je mít alespoň středoškolské vzdělání, ale ani to není podmínkou. Kurzy jsou samozřejmě placené a trvají několik dní, v některých případech i několik týdnů. Jedná se samozřejmě o kurzy, které je možné uplatnit v České republice a vlastnictví osvědčení nebo certifikátu zvyšuje pravděpodobnost přijetí do zaměstnání. Kurzy provádějí zkušení a kvalifikovaní odborníci, kteří mají nejen praxi v oboru, ale především patřičné vzdělání a pedagogické základy.

Vložil Vše pro práci | Tagged , , , , | Zanechat komentář

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce má na starosti Státní úřad inspekce práce. Tento úřad je rozdělen na osm oblastních inspektorátů a to přímo dle krajů. V každém kraji tak působí jeden nebo dva úřady, které se starají o platné předpisy spojené s bezpečností na pracovišti ve firmách.

Tyto úřady mohou ze zákona ukládat pokuty za spáchání přestupku na pracovišti. Kromě kontrol patří k hlavním úkolům také poradenská a konzultační činnost. Jejich snahou je především předcházet úrazům, nemocem z povolání a haváriím technického zařízení na pracovišti během provozu.

Kontrola z bezpečnosti práce je na pracovišti téměř vždy nepříjemná stejně jako kontroly jiného druhu, ale v současné době je skutečně potřeba. Na internetových stránkách Státního úřadu inspekce práce jsou zveřejněny všechny informace, které jsou povinné pro majitele firem, aby je dodržovali a zároveň je povinností tohoto úřadu, aby byli informace zveřejněny a pravidelně informovali o jejich změnách.

Zaměstnavatel je povinen dle těchto informací a vyhlášek zajistit maximální bezpečí a ochranu zdraví zaměstnanců při výkonu jejich práce na pracovišti. Zároveň je nutné, aby zaměstnavatel dostatečně informoval o možných rizikách na pracovišti a aby se snažil předcházet jejich vzniku a ohrožení na životě. Zaměstnavatel by měl samozřejmě hledět na svoje vlastní zdraví a dbát na svou vlastní bezpečnost.

Vložil Vše pro práci | Tagged , , , | Zanechat komentář
Podívejte se na nabídky brigád v Ostravě, přehledné nabídky na jednom místě.