Archív štítků: Kontrola z úřadu

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce má na starosti Státní úřad inspekce práce. Tento úřad je rozdělen na osm oblastních inspektorátů a to přímo dle krajů. V každém kraji tak působí jeden nebo dva úřady, které se starají o platné předpisy spojené s bezpečností na pracovišti ve firmách.

Tyto úřady mohou ze zákona ukládat pokuty za spáchání přestupku na pracovišti. Kromě kontrol patří k hlavním úkolům také poradenská a konzultační činnost. Jejich snahou je především předcházet úrazům, nemocem z povolání a haváriím technického zařízení na pracovišti během provozu.

Kontrola z bezpečnosti práce je na pracovišti téměř vždy nepříjemná stejně jako kontroly jiného druhu, ale v současné době je skutečně potřeba. Na internetových stránkách Státního úřadu inspekce práce jsou zveřejněny všechny informace, které jsou povinné pro majitele firem, aby je dodržovali a zároveň je povinností tohoto úřadu, aby byli informace zveřejněny a pravidelně informovali o jejich změnách.

Zaměstnavatel je povinen dle těchto informací a vyhlášek zajistit maximální bezpečí a ochranu zdraví zaměstnanců při výkonu jejich práce na pracovišti. Zároveň je nutné, aby zaměstnavatel dostatečně informoval o možných rizikách na pracovišti a aby se snažil předcházet jejich vzniku a ohrožení na životě. Zaměstnavatel by měl samozřejmě hledět na svoje vlastní zdraví a dbát na svou vlastní bezpečnost.

Vložil Vše pro práci | Tagged , , , | Zanechat komentář
Podívejte se na nabídky brigád v Ostravě, přehledné nabídky na jednom místě.