Úřad práce

Úřad práce České republiky řeší veškeré úkony v oblasti zaměstnanosti, nezaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele nebo vyplácení státních sociálních podpor pro nezaměstnané.

Na Úřadu práce musí být hlášena každá osoba, která není v jakémkoli zaměstnání vázána smlouvou na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr, tedy kdy zaměstnavatel neodvádí za svého zaměstnance sociální a zdravotní pojištění. V případě, že se i přes to občan nenahlásí na tento úřad, tak vzniká dluh na zdravotní pojišťovně, který může být mnohdy opravdu vysoký. Úřad práce má k dispozici několik volných pozic, které jsou k dispozici všem nezaměstnaným a to i těm, kteří nejsou na úřadu hlášeni.

Tyto pracovní pozice jsou zveřejněny nejen na vývěsce patřičných úřadů, ale i na internetových stránkách, kde naleznete mimo jiné i všechny podrobné informace o zaměstnání. Zároveň Úřad práce poskytuje nezaměstnaným rekvalifikační kurzy, které jsou k dispozici všem a jsou zpoplatněné. Tyto kurzy mohou zvýšit pravděpodobnost, že rychleji najdete zaměstnání v oboru a mnohem lepší vzdělání než je vaše vyučení. Některé kurzy jsou zdarma pro ty, kteří jsou na úřadě hlášeni již delší dobu nebo jsou jim přiděleny veřejně prospěšné práce, díky kterým mají nárok na sociální dávky, příspěvek na bydlení nebo finanční podporu v nezaměstnanosti.


Tento záznam byl zaslán Vše pro práci a označen , , , , . Záložka je zde.

Similar posts

Komentáře jsou uzavřeny.

Podívejte se na nabídky brigád v Ostravě, přehledné nabídky na jednom místě.